About the moment

Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa w Parzynowie

....Sala gimnastyczna

 Sala Gimnastyczna

Najstarsze wzmianki o szkole ...

Z kronik szkolnych...Rok 1673

 

   18

ludność

     7

...

    7

...

Join our newsletter!

Może znajdzie sie Ktoś do prowadzenia gazetki elektronicznej???